Therapie

Wat?

Er ontstaat wel eens verwarring over wat therapie nu eigenlijk is omdat er zoveel soorten zijn. In alle therapieën gaat het om gedachten, gevoelens en gedrag. Hoe er aan jouw klachten wordt gewerkt, is afhankelijk van het soort therapie dat je volgt. De therapie in mijn aanbod behoort tot de familie van de gedragstherapie en heet meer bepaald Acceptatie en Commitment Therapie, kortweg ACT. ACT is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van gedragstherapie waarbij de behandeling niet gericht is op het bestrijden van klachten maar veel eerder op het verbeteren van vaardigheden van mensen. Binnen ACT wordt er vanuit gegaan dat je in je leven onvermijdelijk op allerlei hindernissen stuit die je verhinderen het leven te leiden dat je wil leiden. Vervelende gedachten, moeilijke emoties en onaangename lichaamsgewaarwordingen zijn eigen aan het leven. ACT reikt hulpmiddelen en technieken aan om hiermee om te gaan zodat er terug energie en aandacht vrij komt om te investeren in de dingen in je leven die je waardevol vindt.

Voor wie?

Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) is ontwikkeld voor volwassenen en werd als methodiek verder uitgewerkt voor kinderen en jongeren. Binnen een ACT-therapie ligt de nadruk op gedrag en op het aanleren van vaardigheden. Naast praten staat dus ook én vooral het doen centraal; we gebruiken veel metaforen, beeldmateriaal en oefeningen om je te leren hoe je anders met je denken en voelen kan omgaan en hoe je een rijk en waardevol leven kan leiden. ACT kan je helpen wanneer

 • je last hebt van klachten zoals
  • stress
  • angsten (faalangst, sociale angst, paniek, hyperventilatie, …)
  • depressieve gevoelens, burn-out, mentale vermoeidheid
  • twijfels en onzekerheid
  • perfectionisme
 • je een doel mist, niet precies weet wat je wil aanvangen met je leven
 • je bewust wil leren leven, met minder remmingen en gericht op wat écht belangrijk voor je is.

Hoe?

De therapie start met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek staan we stil bij jouw klachten en jouw hulpvraag, bij het leven dat je tot nu toe geleid hebt, bij je leefomgeving en leefomstandigheden en bij je veranderwensen. Na dit intakegesprek bepaal jij of je wil verder gaan met de therapie. Ook nadien heb jij de regie over de intensiteit en de duurtijd van de therapie. We evalueren regelmatig samen de evoluties in jouw persoonlijke groei en de meerwaarde van verdere therapie voor jou.

Tarief?

De prijs voor een therapeutische sessie van 1u bedraagt 50 euro.