Act4kids

Wat?

Heeft jouw kind ook wel eens last om met de hobbels die hij tegenkomt in zijn leven om te gaan? Ieder kind en bij uitbreiding ieder mens komt in onaangename situaties terecht, ervaart af en toe moeilijke gevoelens of heeft soms negatieve gedachten. Hoe zou het zijn als uw kind leert dat deze gevoelens en gedachten heel gewoon zijn. Ze zijn niet fijn en iedereen wil er uiteraard liever vanaf maar er tegen vechten of van vluchten, levert alleen maar meer moeilijkheden op. Met de Act4Kids training leert uw kind hoe hij gevoelens en gedachten er kan laten zijn zonder dat ze in de weg hoeven te staan. Het krijgt daardoor meer vrijheid om terug bezig te zijn met datgene wat hij in zijn hart verlangt én belangrijk vindt. Het Act4Kids-model is gebaseerd op de methodiek van ACT (Acceptatie en Commitment Therapie) en is vertaald naar de ervaringswereld en het neurologisch ontwikkelingsniveau van kinderen en jongeren. Via veel doe -en voelopdrachten leert je kind op een speelse manier vaardigheden om anders met zijn gevoels -en gedachtenwereld om te gaan.

Voor wie?

Act4Kids is voor kinderen en jongeren van 8 jaar tot 16 jaar die willen leren

  • hoe ze terug meer kunnen doen wat ze belangrijk vinden zonder dat vervelende gevoelens en gedachten hen in de weg staan;
  • ontdekken wat ze fijn en belangrijk vinden
Act4Kids kan je kind helpen wanneer het last heeft van:
  • Angst
  • Onzekerheid
  • Twijfel
  • Boosheid
  • Verdriet

Hoe?

Elke begeleiding start met een intakegesprek. Je wordt als ouder samen met je kind uitgenodigd zodat ieder zijn verhaal en vraag aan bod kan komen. Tijdens dit gesprek staan we stil bij de klachten, bij de hulpvraag, bij het leven dat je kind tot nu toe geleid heeft, bij de leefomgeving en leefomstandigheden en bij de veranderwensen. Afhankelijk van de leeftijd van het kind wordt spel gebruikt om de intake vorm te geven. Na dit gesprek bepalen jij en je kind of je wil verder gaan met de begeleiding. Ook nadien hebben jullie de regie over de intensiteit en de duur van de begeleiding. We evalueren regelmatig samen de evoluties in de persoonlijke groei van je kind en de meerwaarde van verdere begeleiding. De begeleiding heeft het meeste impact als het kind ook in zijn eigen omgeving kan oefenen en steun voelt van volwassenen die belangrijk zijn voor hem. Elke sessie eindigt daarom met een terugkoppeling van mij en het kind aan de ouders over het verloop en de inhoud van de sessie.

Tarief?

Eén sessie duurt 1u en kost 5O euro/sessie.